Svensk geocaching är bättre än caching i utlandet.