ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

 • ดีมาก
  67%

   
 • ดี
  21%

   
 • ปานกลาง
  4%

   
 • น้อย
  1%

   
 • น้อยมาก
  2%

   
 • Other
  5%

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment