Να διώκονται ποινικά οι πολιτικοί που ψεύδονται (μη τηρώντας όσα έλεγαν προεκλογικά στο λαό);

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment