به هنرمند مورد علاقه تان رأی دهید و نتیجه نظر سنجی را مشاهده نمائید

 • احمد ولی
  11%

   
 • تواب آرش
  4%

   
 • داود سرخوش
  39%

   
 • شبنم ثریا
  8%

   
 • فرهاد دریا
  20%

   
 • فرهاد شمس
  9%

   
 • ولی
  9%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com