ကေလးေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမျခင္း အေပၚ ဘယ္လို သေဘာထားပါသလဲ

Select up to 2 answers.

3 Comments

  • atk - 10 years ago

    ႐ုပ္ရွင္ေတြကိုေတာ့ အတည္မယူသင့္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ကေလးကိစၥ အသာထား၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ အျပအရ ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမေတြ ႏိုင္ငံျခား (အေနာက္တိုင္း) မွာ အေနအထိုင္ စည္းကမ္းမရိွၾကဘူးလို႔ ျမင္စရာ ရိွပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖူးတဲ့ အေနာက္တိုင္းသားေတြက တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ကိုသာ တန္ဖိုးထားၿပီး မယားငယ္ယူတာ၊ လင္ငယ္ေနတာကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ံႈ႕ခ်ၾကပါတယ္။ အလုပ္မွာေတာင္ အဲဒါေၾကာင့္ ထိခိုက္သြားေစတတ္တယ္။ ဆိုလိုတာက ႐ုပ္ရွင္ထဲက အျပေတြက ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သိသာေစခ်င္လို႔ပါ။ သည္ဘေလာ့(ဂ္)မွာ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးအျပစ္ကို ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ရိွေနပါတယ္။ category မွာ parenting ဆိုၿပီး ရွာလိုက္ရင္ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

  • ni - 10 years ago

    ခေလးေတြ ကို လံုး၀ မရိုက္ရင္ ႏိုင္ငံျခား က ခေလးေတြ လို မိဘကို လံုး၀ မေၾကာက္တာမ်ဳိး ျဖစ္သြားနီုင္ပါတယ္ ၊တခ်ဳိ့ ရုပ္ရွုင္ ကားေတြ ၾကည့္ ဖူးပါတယ္ ၊ မိဘေတြ ကို လံုး၀ မေၾကာက္ လံုး၀ မေလးစားဘဲ ကိုယ္ထင္ရာ လုပ္တဲ့ ကေလးေတြကို ႏိုင္ငံျခားကားေတြမွာ ၾကည့္ဖူးပါတယ္၊ သူတို့ မွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းရိွတာ မွန္ေပမယ့္ ဘယ္သူ့ကိုမွ မေၾကာက္တဲ့ အတြက္ ထင္ရာလုပ္တာမ်ီဳး ေတြ့ပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္ နာေအာင္မဟုတ္ပဲ သတိေပးတဲ့ အေနနွင့္ရိူက္သင့္ပါတယ္၊ နာေအာင္ ရိုက္ရင္လည္း ခေလးေတြ စိတ္ဒဏ္ရာရသြားတာမ်ုိဳးျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ။

  • atk - 10 years ago

    စိတ္ထဲ ရိွတဲ့အတိုင္းသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါခင္ဗ်ာ။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ကေလးေတြအေပၚ သေဘာထားတဲ့ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းကို သိခ်င္လို႔ပါပဲ။

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment