Hvilken hjemmeside foretrekker du for Dnkk sentralt?

Poll choices
Posted 9 years.

1 Comment

  • Inger Tonning-Olsen - 9 years ago

    Jeg likte godt å kunne finne "knappen" PREKENER på den gamle siden. Godt åndelig lesestoff.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment