Peratus keberkesanan Budget tahunan yang dibentangkan setiap tahun