Киро мешиносед?

 • Муллошо Давлатов
  4%
  6 votes

   
 • Комил Ёдгор
  1%
  1 vote

   
 • Карим Абдулов
  2%
  3 votes

   
 • Маликнеъмат
  9%
  15 votes

   
 • Муҳаммадзамони Солеҳ
  3%
  5 votes

   
 • Мирзонабии Холиқзод
  1%
  1 vote

   
 • Мусо Исо
  10%
  16 votes

   
 • Муллоев Шариф
  1%
  2 votes

   
 • Асрори Азиз
  1%
  1 vote

   
 • Абдумалик Зухури
  0%
  0 votes

   
 • Саттор Хусейн
  2%
  3 votes

   
 • Салими Аюбзод
  23%
  37 votes

   
 • КУРБОН ХУСАЙНИ
  3%
  5 votes

   
 • Нуъмон Рачабзода
  2%
  3 votes

   
 • Гулноз
  4%
  7 votes

   
 • Аъзами Хучаста
  5%
  8 votes

   
 • Чура Юсуфй
  6%
  9 votes

   
 • Шохмирзои Хучамухаммад
  1%
  2 votes

   
 • Олимхон Исмати
  8%
  13 votes

   
 • Шохмансури Шохмирзо
  5%
  8 votes

   
 • Олим Салимзода
  1%
  1 vote

   
 • Other
  10%
  16 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment