Θεωρείτε ότι η δυσφήμιση της Ορθοδοξίας από κακόβουλους (άθεους, αιρετικούς κ.τ.λ.), πλήττει την πίστη των Ελλήνων;