Người bình hay nhất

 • Nice Cow Boy
  33%
  36 votes

   
 • Lý Quý Vũ
  5%
  5 votes

   
 • Lưu Văn Say
  6%
  7 votes

   
 • Người Qua Đường
  1%
  1 vote

   
 • Ai Nghĩ Dùm Tôi
  4%
  4 votes

   
 • Kim Dung
  34%
  37 votes

   
 • Chuột Nhắt
  1%
  1 vote

   
 • Cu Bin
  3%
  3 votes

   
 • Chuối Ngự
  5%
  6 votes

   
 • Chính ta đây (còm sỹ tự sướng)
  9%
  10 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment