Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο ένα τέτοιο site για το χωριό μας και την Ήπειρο;

 • NAI
  88%
  919 votes

   
 • OXI
  12%
  122 votes

   

Poll posted 9 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment