Hur många träningspass, ungefär, per år lägger du specifikt på din hunds hoppteknik?

Poll choices
Posted 9 years.

1 Comment

  • Petra - 9 years ago

    Min yngsta hund är den hund jag har/har haft som har fått träna mest hoppteknik men är samtidigt den hund som har absolut sämst hoppteknik!!!???

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment