Σας είναι χρήσιμη η παρουσία του Μανόλη Στρατάκη σε δίκτυα όπως Flickr, YouΤube, Facebook? (Λήξη ψηφοφορίας: 10/4/2008) (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.