Luras? Lämna? Kompromissa? Hur göra när man vill olika?