Är det viktigast med jämlikhet inom eller mellan länder?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment