Ishte e dobishme kjo ndihmë?

Poll choices
Posted 8 years.