ท่านสนใจสาระการเรียนรู้ใด

 • ศาสนา
  21%
  3,278 votes

   
 • หน้าที่พลเมือง
  17%
  2,636 votes

   
 • ประวัติศาสตร์
  31%
  4,823 votes

   
 • ภูมิศาสตร์
  18%
  2,763 votes

   
 • เศรษฐศาสตร์
  12%
  1,831 votes

   

Poll posted 9 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment