Sunt provocate din exterior schimbările de regimuri totalitare?