Zapojili by ste sa do podobnej akcie, keby ju zorganizoval niektorý zo slovenských klubov?