მუსიკის რომელ ჟანრს უსმენ?

Poll choices
Poll posted 9 years ago.

1 Comment

  • ana - 8 years ago

    me miyvars xalxuri da xalxurs vusmen yoveltvis da vmgeri kidec!!!

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment