Vilket alternativ skulle du föredra?
1 Comment

  • Spanovski - 11 years ago

    Det framstår väl ändå som självklart att B är det minst dåliga alternativet.
    Sannolikheten för att alternativ B skulle leda till samma potentiella missöde som A är försumbar.

    /D

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment