Är det rättvist om den högsta decilen betalar lika stor andel av alla skatter som dess andel av de totala inkomsterna utgör?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment