Трябва ли да се забрани обичаят "тричане" на кучета?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment