מהן תחושותיך בנוגע לטכנולוגיה?

 • אהבה עזה
  15%

   
 • כמיהה
  12%

   
 • אהבה שנאה
  52%

   
 • רתיעה
  9%

   
 • שנאה יוקדת
  5%

   
 • געגועים
  6%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment