מה הזמן הרצוף הארוך ביותר שבילית בטבע בחייך עד כה?

 • מעולם לא ביליתי בטבע
  2%
  3 votes

   
 • יום אחד
  10%
  13 votes

   
 • עד 36 שעות
  10%
  13 votes

   
 • 2-5 לילות
  37%
  48 votes

   
 • 6 לילות עד חודש
  34%
  45 votes

   
 • אני חי על עץ ביער
  7%
  9 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment