אם היית פוגש כיום אדם שהוא כמו שאת/ה היית לפני שלוש שנים, האם היית מתחבר איתו?

 • בהחלט
  40%
  51 votes

   
 • בשום אופן
  14%
  18 votes

   
 • שאלה מעניינת
  45%
  57 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment