Какво трябва да съдържа една предполагаема правописна реформа?(Възможни са повече от един отговор)

 • Премахване на правилото за пълния и краткия член при имената от мъжки род, единствено число.
  18%
  17 votes

   
 • Опростяване на правилата за слято, полуслято и разделно писане.
  29%
  28 votes

   
 • Употреба на главни букви като в английския правопис (Българска Народна Банка).
  14%
  13 votes

   
 • Възстановяване на правописа от преди 1945 г.
  13%
  12 votes

   
 • Замяна на кирилицата с "латиницата".
  0%
  0 votes

   
 • Разрешаване да се "ме-ка" при глаголите от І и ІІ спрежение ("пишемЕ", "ходимЕ").
  6%
  6 votes

   
 • Да се кодифицира като правописна норма западнобългарското произношение.
  13%
  12 votes

   
 • Other
  8%
  8 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment