Which team does the best job at drafting every year?

 • Arizona
  1.14%
  1,206 votes

   
 • Atlanta
  1.03%
  1,098 votes

   
 • Baltimore
  6.96%
  7,386 votes

   
 • Buffalo
  1.36%
  1,446 votes

   
 • Carolina
  1.49%
  1,586 votes

   
 • Chicago
  1.36%
  1,447 votes

   
 • Cincinnati
  2.45%
  2,596 votes

   
 • Cleveland
  3.24%
  3,443 votes

   
 • Dallas
  4.3%
  4,565 votes

   
 • Denver
  1.65%
  1,746 votes

   
 • Detroit
  2.16%
  2,291 votes

   
 • Green Bay
  9.96%
  10,569 votes

   
 • Houston
  1.07%
  1,134 votes

   
 • Indianapolis
  1.35%
  1,429 votes

   
 • Jacksonville
  1.03%
  1,093 votes

   
 • Kansas City
  1.5%
  1,590 votes

   
 • Miami
  0.83%
  877 votes

   
 • Minnesota
  4.22%
  4,479 votes

   
 • New England
  20.18%
  21,413 votes

   
 • New Orleans
  1.23%
  1,308 votes

   
 • NY Giants
  2.54%
  2,691 votes

   
 • NY Jets
  2.84%
  3,013 votes

   
 • Oakland
  1.81%
  1,916 votes

   
 • Philadelphia
  2.02%
  2,147 votes

   
 • Pittsburgh
  9.19%
  9,753 votes

   
 • San Diego
  0.67%
  712 votes

   
 • San Francisco
  2.55%
  2,707 votes

   
 • Seattle
  5.3%
  5,625 votes

   
 • St. Louis
  1.37%
  1,449 votes

   
 • Tampa Bay
  0.97%
  1,029 votes

   
 • Tennessee
  0.74%
  787 votes

   
 • Washington
  1.48%
  1,572 votes

   

Posted 8 years.