Which team does the best job at drafting every year?

 • Arizona
  1.14%
  1,199 votes

   
 • Atlanta
  1.03%
  1,088 votes

   
 • Baltimore
  6.99%
  7,351 votes

   
 • Buffalo
  1.35%
  1,422 votes

   
 • Carolina
  1.5%
  1,581 votes

   
 • Chicago
  1.34%
  1,414 votes

   
 • Cincinnati
  2.45%
  2,578 votes

   
 • Cleveland
  3.24%
  3,408 votes

   
 • Dallas
  4.28%
  4,498 votes

   
 • Denver
  1.65%
  1,734 votes

   
 • Detroit
  2.17%
  2,282 votes

   
 • Green Bay
  10.02%
  10,541 votes

   
 • Houston
  1.07%
  1,123 votes

   
 • Indianapolis
  1.33%
  1,398 votes

   
 • Jacksonville
  1.03%
  1,084 votes

   
 • Kansas City
  1.5%
  1,573 votes

   
 • Miami
  0.82%
  864 votes

   
 • Minnesota
  4.24%
  4,457 votes

   
 • New England
  20.14%
  21,186 votes

   
 • New Orleans
  1.22%
  1,282 votes

   
 • NY Giants
  2.54%
  2,673 votes

   
 • NY Jets
  2.82%
  2,970 votes

   
 • Oakland
  1.81%
  1,906 votes

   
 • Philadelphia
  2.01%
  2,110 votes

   
 • Pittsburgh
  9.22%
  9,695 votes

   
 • San Diego
  0.67%
  706 votes

   
 • San Francisco
  2.55%
  2,681 votes

   
 • Seattle
  5.31%
  5,581 votes

   
 • St. Louis
  1.37%
  1,445 votes

   
 • Tampa Bay
  0.97%
  1,025 votes

   
 • Tennessee
  0.74%
  778 votes

   
 • Washington
  1.47%
  1,546 votes

   

Posted 8 years.