"Tài năng & Đắc dụng"

 • Quảng cáo cho cafe Trung Nguyên
  17.16%
  92 votes

   
 • Đánh bóng tên tuổi cho ông chủ
  72.95%
  391 votes

   
 • Rất đáng đọc
  9.89%
  53 votes

   

Posted 8 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment