ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

 • มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
  28%
  14 votes

   
 • มีคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค
  48%
  24 votes

   
 • ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้
  22%
  11 votes

   
 • ใช้ที่โรงเรียน
  2%
  1 vote

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment