นักเรียนอยากเรียนชุมนุมใดมากที่สุด

 • ภาษาต่างประเทศ
  16%
  64 votes

   
 • จรวดขวดน้ำ
  11%
  44 votes

   
 • เปตอง
  7%
  27 votes

   
 • นิตติ้ง
  14%
  55 votes

   
 • คอมพิวเตอร์
  20%
  78 votes

   
 • บทกลอนกวี
  8%
  33 votes

   
 • นันทนาการ
  8%
  31 votes

   
 • วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
  5%
  21 votes

   
 • เกมวิทยาศาสตร์
  9%
  37 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment