რომელი უფრო კარგი მომრერალია?

Poll choices
Posted 8 years.