დემი და დარენი კარგი წყვილი იქნება?

Poll choices
Posted 8 years.