ข้อใดคือสาเหตุที่เรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจมากที่สุด

Posted 7 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment