Είστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα λειτουργία του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλίας; (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
Total Votes: 146

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.