Vilken del av världen skulle du helst vilja cacha i?