လိင္တူခ်င္း တပ္မက္တာကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ
1 Comment

  • ေဆာင္းႏွင္း - 9 years ago

    လိင္တူဆက္ဆံတာကို လက္မခံႏူိင္ဘူး မွားတယ္လို႔ထင္ျမင္ရင္ အေနာက္တိုင္း ေတြမွာ လိင္တူဆက္ဆံသူေတြ ကို တရားဝင္ မဂၤလာေဆာင္ခြင့္ျပဳေနတဲ့ အႀကီးအကဲေတြကို ဘယ္လိုေျပာမလဲ? အခုဆို နူိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက လက္ခံေနၿပီ..... ဒါကိုေရာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ... လူ ဆိုတာ ဘယ္လိုပံုဆံ ေနတာထက္ စိတ္ထားေကာင္းဖို႔က ဓိကပါ ... သူဘယ္လိုေနေန ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေနတာမွ မဟုတ္တာ......

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment