آیا ناظرین بر حقوق افراد، حق ایجاد محدودیت در اینترنت را هم دارند؟ (Poll Closed)

 • در همه حال بله
  0%

   
 • در شرایط خاص بله
  42.86%

   
 • در همه حال خیر
  57.14%

   
Posted 8 years.