Tycker du att boken verkar vara ett bra verktyg i kampen mot barnfetma?