Är det rätt att hindra föräldrar att få reda på det ofödda barnets kön