Ποια είναι η άποψή σας για το iPhone 4S; (Poll Closed)

 
 
 
 
Έχουν ψηφίσει: 1,506

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.