Ποια είναι η άποψή σας για το iPhone 4S; (Poll Closed)

 
 
 
 
1,506 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.