Zer iruditzen zaizu saltoki handietan euskarazko zerbitzua derrigorrez eskaintzeko legea bertan behera uztea?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.