מה דעתך על תגובת העירייה?

Poll choices
Posted 8 years.