გქონიათ/ გაქვთ თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილ სინდრომთაგან რომელიმე?