Czy należy zlikwidować Ministerstwo Edukacji Narodowej?