Bạn có muốn Bee tiếp tục edit "Những khoảnh khắc Cẩm Sách"(và những cặp khác) từ tập 7 SCI mê án tập trở đi?

 • Có. Rất muốn. Ủng hộ 2 tay 2 chân!
  98%
  984 votes

   
 • Không. Làm thế spoil lắm. Mất hay, chờ xem bản dịch đầy đủ đi.
  1%
  9 votes

   
 • Ờ thì, sao cũng được. Hên xui...
  2%
  16 votes

   

Poll posted 8 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment