Option image

Assistiries a una sessió de formació de la base de dades GEOREF?