Θα σκοτώνατε έναν άνθρωπο για να σώσετε πέντε;

Poll choices