Πότε νομίζεις πως άρχισε να χρησιμοποιείται το drumset σαν σύνολο τυμπάνων και πιατινιών από έναν μόνο παίκτη;

 
 
 
 
 
 
 
 
Total Votes: 61

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.