Πόσες εφαρμογές χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας;